Yhdistys


Kilpailutoiminta

Työhevosyhdistys on Virtuaalisen Ratsastajainliiton alainen lajiyhdistys, jonka toiminnassa noudatetaan VRL:n yleisiä kilpailusääntöjä. Kattavat ohjeet sekä säännöt kilpailukutsujen tekoon, kilpailuiden järjestämiseen sekä niihin osallistumiseen löytää liiton sivuilta.

Kilpailuiden järjestäminen ja niihin osallistuminen

Kilpailukutsun pakolliset tiedot

 • Kilpailuiden järjestyspaikka (rekisteröity talli tai kilpailukeskus).
 • Kilpailuiden päivämäärä sekä viimeinen ilmoittautumispäivä muodossa pp.kk.vvvv
 • Vastuuhenkilön nimi, VRL-tunnus sekä sähköpostiosoite.
 • Osallistumisrajoitukset (lajikohtaiset rajoitukset on löydyttävä kilpailukutsusta tai kutsuun on linkitettävä tämä sivu).
 • Luokkatasot (ei lyhenteitä) ja mahdollinen avoimuus (esim. rotukohtaiset luokat). Tarkasta sallitut luokat ja avoimuudet lajikohtaisista säännöistä!
 • Perinteisissä kilpailuissa arvontatapa (lyhyt, pitkä, suhteutettu, tarina, kysymykset). Eri arvontatavoista voi lukea lisää täältä.
 • Osallistumisohjeet (suositus: Useamman kilpailun ryppäissä kilpailijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua jokaiseen kutsuun erikseen.)
 • Yksilövaljakkoluokissa osallistumismuoto on seuraava: "Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus"
 • Parivaljakkoluokissa osallistumismuoto on seuraava: "Ohjastaja (VRL-tunnus) - Hevonen 1 VH-tunnus && Hevonen 2 VH-tunnus"

Kilpailuiden ajankohta

 • Hyväksynnän kautta kulkevat kilpailut tulee ilmoittaa kalenteriin vähintään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen viimeistä osallistumispäivää, suoraan kalenteriin menevät kilpailut (lajikohtaiset etuuspisteet 25 tai enemmän) tulee lisätä kalenteriin vähintään viikko (7 vrk) ennen viimeistä osallistumispäivää.
 • Kilpailupäivämäärän voi olla aikaisintaan viimeisestä osallistumispäivästä (VIP) seuraava päivä (esim. VIP 01.01.2020 ja KP 02.01.2020).
 • Kilpailut voi järjestää kuluvalle tai enintään seuraavalle kalenterikuukaudelle (esim. elokuussa voi anoa kilpailun enintään syyskuun viimeiselle päivälle).
 • Viimeistä ilmoittautumispäivää (VIP) ei saa rajata tiettyyn kellonaikaan.

Kilpailuiden rajoitukset

 • Osallistujia ei saa ottaa ennen kuin kisat ovat hyväksytty kalenteriin.
 • Jokainen kilpailija voi ilmoittaa kilpailuihin vain itsensä.
 • Ohjastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
 • Yhden luokan korkeimman sallitun osallistujamäärän on oltava väliltä 30 - 100 (pl. mestaruuskilpailut, joissa luokkakohtaista osallistujamäärää ei ole rajoitettu).
 • Yhden ohjastajan hevosia voi olla korkeintaan 10 % luokan korkeimmasta mahdollisesta osallistujamäärästä (esim. 40 osallistujan luokkaan yhdeltä ohjastajalta korkeintaan 4 hevosta)
 • Kilpailuissa luokkia tulee järjestää vähintään kaksi ja enintään viisitoista (15).
 • Koko kilpailut tai vain osan luokista voi rajata avoimeksi tietylle hevosrodulle tai -ryhmälle sekä yhden ratsastusseuran jäsenille. Vain tietylle ihmisryhmälle avoimia kilpailuita ei voi pitää (esim. tietyn kasvattajan kasvattien omistajat).
 • Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan.
 • Yksi hevonen voi osallistua kilpailuissa kaikkiin sille avoimiin luokkiin, ellei kilpailukutsussa muuta mainita.

Lajikohtaiset rajoitukset

 • Tottelevaisuusluokkaan voi osallistua vain 1-4 vuoden ikäiset hevoset, eikä luokkaan osallistunut valjakko saa osallistua kilpailun muihin luokkiin.
 • Juoksukokeeseen voi osallistua vähintään kolmevuotiaat (3v) hevoset, jotka ovat rodultaan joko suomenhevosia, dölehevosia, pohjoisruotsinhevosia tai kylmäveriravureita, jotka ovat dölehevosten ja pohjoisruotsinhevosten risteytyksiä.
 • Muissa luokissa hevosen tulee olla vähintään nelivuotias (4v).

Tulokset ja tuomarointi

 • Tulokset tulee tuottaa täysin puolueettomasti!
 • Tulosten muuntelu manuaalisesti on kiellettyä ja lasketaan vilpiksi.
 • Kilpailijoiden poisjättäminen luokasta, johon he mahtuisivat ja ilmoittautumiset on jätetty osallistumisohjeiden mukaisesti ennen viimeistä osallistumispäivää, on vilpillistä toimintaa.
 • Kilpailunjärjestäjä voi osallistua arvontaluokkiin myös itse, mutta ei arvosteltaviin luokkiin (tuotos, kysymys jne.), ellei luokkaan ole hankittu ulkopuolista tuomaria.
 • Luokka on järjestettävä, vaikka luokassa olisi vain yksi osallistuja.
 • Tuloksiin voi halutessaan sisällyttää valjakoille myös pistemäärät (luokkakohtaiset maksimipisteet kerrottu luokkakuvausten yhteydessä) esimerkiksi tätä arvontakonetta käyttäen.

Osallistuneiden määrät / sijoittuneiden määrät

 • 1-3 / 1
 • 4-8 / 2
 • 9-15 / 3
 • 16-24 / 4
 • 25-35 / 5
 • 36-48 / 6
 • 49-63 / 7
 • 64-80 / 8
 • 81-99 / 9
 • 100 / 10

Luokkakuvaukset

Tottelevaisuus (max. 100p.)
Tottelevaisuus-luokka on suunnattu nuorille hevosille (1-4 v), jossa ne opettelevat työhevosen tehtäviä. Rata suoritetaan ohjasajovarusteilla. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi pressujen ylityksiä sekä alituksia, puomikujia, pysähdyksiä ja pujottelua.

Käyttöajo (max. 150p.)
Käyttöajon tavoitteena on kannustaa ajureita nuorten hevosten koulutukseen, jotta niistä saataisiin mahdollisimman toimivia käyttöhevosia. Samalla pyritään tarjoamaan myös kilpailumuoto, joka ei vaadi hevoselta suurempaa kestävyyskuntoa ja soveltuu monipuolisesti eri roduille. Arvosteluun vaikuttavat ajon lisäksi myös hevosen kunto, valjastus sekä varusteet.

Luokka aloitetaan hevosen valjastuksella, mihin saa kulua aikaa enintään viisi minuttia. Virhepisteitä annetaan, mikäli enimmäisaika ylittyy, valjastus vaatii ohjastajan lisäksi enemmän kuin yhden avustajan tai hevosta ei esimerkiksi saada peruutettua aisojen väliin, vaan kärryjä joudutaan siirtämään käsin.

Ajo-osuudessa suoritetaan rata, joka ajetaan ohjeiden mukaan joko käynnissä tai ravissa. Radan varrella on erilaisia tehtäviä, joista ajurin, avustajan ja hevosen on suoriuduttava ohjeiden mukaisesti. Tehtävinä voi olla esimerkiksi linjasuora-ajo, pysähdyksiä, peruutuksia, pujottelua, kuorman lastausta sekä purkamista lastauslaiturilla jne.

Luokan voittajana palkitaan parhaat pisteet saanut valjakko. Miinuspisteitä annetaan mikäli esteet suoritetaan väärässä järjestyksessä, esteet suoritetaan ohjeiden vastaisesti tai esteille asetettu ihanneaika ylitetään. Valjakko hylätään, mikäli ajurilla on hankaluuksia hallita hevosta tai ajo-osuuden suorituspaikat ajetaan väärässä järjestyksessä.
Katso video käyttöajosta.
Lue tarkemmat kuvaukset mahdollisista tehtävistä Suomen Vuonohevosyhdistyksen sivuilla julkaistussa tiedostossa (sivulta 5. alkaen).

Metsäajo / Parimetsäajo (max. 150p.)
Metsäajossa valjakon tavoitteena on kuljettaa puukuormaa metsään merkittyä rataa pitkin mahdollisimman tasaisesti. Askellajina on koko kilpailun ajan käynti. Luokka voidaan ajaa erilaisilla ajovälineillä, esimerkiksi metsäkärryllä, juontolaitteella tai reellä. Rataan kuuluu kuorman lastausta, tarkkuusajoa sekä kuorman purkua. Lastauksen sekä purun aikana hevosen tulee seistä liikkumatta. Tarkkuusajossa valjakon tulee vetää puukuorma porttien tai merkittyjen puiden välistä ilman osumia.

Luokassa arvostellaan hevosen kuntoa, valjastusta sekä hevosen ja ajurin yhteistyötä. Hevosen tulee olla rauhallinen ja kuuliainen ohjastettava. Miinuspisteitä annetaan ihanneajan ylityksestä, osumista portteihin tai merkittyihin puihin, radan kulkemisesta väärässä järjestyksessä sekä hevosen hankalasta käsitetävyydestä.

Metsäajossa kilpaillaan sekä yksilö- että parivaljakkoluokissa.
Katso video metsäajosta.

Kyntö / Parikyntö (max. 100p.)
Hevoskynnön tavoitteena on tehdä merkitylle alueelle määrätyn syvyiset ja suorat vaot yksisiipistä auraa käyttäen. Arvosteluun vaikuttavat vaon suoruuden, syvyyden ja leveyden lisäksi myös hevosen käyttäytyminen sekä enimmäisaika, jota ei tulisi ylittää.

Kynnössä kilpaillaan sekä yksilö- että parivaljakkoluokissa.
Katso video parikynnöstä.

Veto / Pariveto (max. 350m.)
Vetoluokassa valjakko vetää hiekkapohjalla rekeä, jonka aloituspaino määräytyy suorittavan hevosen painon mukaan. Vedossa testataan hevosen voimaa sekä irtiottoa, eli kuinka hyvin se saa pysähdyksistä raskaan kuorman uudelleen liikkeelle. Aina 20 metrin vedon eli kahden portaan jälkeen hevonen pysäytetään minuutin tauolle, jonka aikana kuormaan lisätään lisäpainoa 10 % verran hevosen omasta painosta. Hevonen saa pysähtyä korkeintaan kolme kertaa muulloin kuin kuormaa lisätessä, neljännestä ylimääräisestä pysähdyksestä suoritus päättyy ja valjakolle lasketaan vedetty kokonaismatka. Suoritus katsotaan päättyneeksi myös tilanteessa, jossa hevonen poistuu vetouralta kesken vedon. Enimmäisvetomatka on 350 metriä. Valjakko hylätään, mikäli ajaja ei hallitse hevosta ajon tai taukojen aikana.

Vedossa kilpaillaan sekä yksilö- että parivaljakkoluokissa.
Katso video vedosta.

Juoksukoe (max. 5p.)
Juoksukoe ajetaan korkeintaan viiden hevosen ryhmälähtöinä hiitti- tai valmennuskärryillä, mahdollisesti myös kieseillä sekä talvella reellä. Juostavana matkana on 1000 metrin hiekkarata, talvella koe voidaan juosta myös lumipohjalla. Juoksukoeluokkaan voi osallistua ainoastaan suomenhevoset, dölehevoset, pohjoisruotsinhevoset sekä kylmäveriravurit, jotka ovat dölehevosten ja pohjoisruotsinhevosten risteytyksiä.

Juoksukokeessa valjakko voidaan hylätä liioista laukoista (laukannut neljä kertaa - hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k). Jos hevosen suoritus hylätään, tulee hylkäyssyy myös merkitä (hll/hml/k).

Käyntikoe (max. 6p.)
Käyntikokeessa ajetaan 500 metrin matka työkärryillä, joiden kokonaispaino lastin lanssa on 500 kg. Luokassa arvostellaan nopeutta sekä käynnin puhtautta. Hevosen suoritus hylätään, mikäli se rikkoo käynnin neljä kertaa.

TYH Mestaruuskilpailut

Syyskuussa 2016 siirryttiin Cup-kisoista neljä kertaa vuodessa (tammikuu, huhtikuu, heinäkuu ja lokakuu) järjestettäviin kolmipäiväisiin kausimestaruuksiin. Perusidea pysyy samana, mutta tulokset arvotaan kolme kertaa ja suurimman yhteispistemäärän saanut hevonen on luokkansa lopullinen voittaja, joka palkitaan arvonimellä, esimerkiksi "2016 vedon talvimestari". Tasapistetilanteissa samoille pisteille yltäneiden valjakoiden kesken suoritetaan vielä uusi arvonta, jotta sijoitusjärjestys saadaan selville.

2019 kesällä lanseerattiin kerran vuodessa järjestettävä Suomenhevosten Työmestaruuskilpailu, joka on avoinna vain suomenhevosille. Lajissa kilpaillaan juoksu-, käynti- sekä vetokokeissa ja parhaan yhteispistemäärän saavuttanut valjakko palkitaan vuotuisella mestaruustittelillä (saman pistemäärän saavuttaneiden valjakoiden järjestys arvotaan).

Mestaruuskilpailun kokonaistuloksien sijoituksista saa lisäpisteitä TYH:n laatuarvostelun lisäpisteosiossa, päivä- ja lajikohtaiset tulokset huomioidaan normaaleina kisapisteinä kisaosiossa, jos ne on erikseen merkitty arvosteltavan hevosen kisakalenteriin. Aiemmin järjestettyjen Cup-kilpailujen sijoitukset huomioidaan yhä laatuarvostelun lisäpisteosiossa.

Suomenhevosten työmestarit

© 2010-2014 Virtuaalinen Työhevosyhdistys
Kuva © Patty Sue O'Hair-Vicknair