Luokat


Tottelevaisuus

Tottelevaisuus -luokat on suunnattu nuorille hevosille (1-4 v), jossa ne opettelevat työhevosen tehtäviä. Rata suoritetaan ohjasajo-varusteilla. Tehtäviin kuuluu muunmuassa pressujen ylityksiä, alituksia, puomien ylittämistä, väistelemistä sekä pujottelua.


Käyttöajo

Käyttöajon tavoitteena on kannustaa ajureita nuorten hevosten koulutukseen, jotta niistä saataisiin mahdollisimman toimivia käyttöhevosia. Samalla pyritään tarjoamaan myös kilpailumuoto, joka ei vaadi hevoselta suurempaa kestävyyskuntoa. Arvosteluun vaikuttavat ajon lisäksi myös hevosen kunto ja varusteet.
Luokassa on tarkoitus ajaa max. 100 m matka niin suoraan kuin mahdollista. Reitin varrella on erilaisia tehtäviä, joista ajurin ja hevosen tulee suoriutua ongelmitta, esimerkiksi. tavaroiden lastausta lastauslaiturilta, eläinaitausten ohittamista, portteja, peruutusta, vesiesteitä, pujottelua jne.
Katso video käyttöajosta


Metsäajo

Metsäajon tavoitteena on siirtää kuitu- ja tukkipuuta hevosen ja maaston kannalta mahdollisimman joustavasti ja pehmeästi. Käytännössä kilpailu suoritetaan niin, että metsään rakennetaan suorituspaikkoja, joissa arvostellaan valjakon toiminta sekä hevosen ja ajurin yhteistyökyky, pääpainona rauhallisuus ja sopusointu. Askellajina on koko kilpailun ajan käynti. Pisteitä annetaan sekä hevosen valjastamisesta että itse metsäajosta.
Katso video metsänajosta


Kyntö

Hevoskynnön tavoitteena on tehdä merkitylle alueelle mahdollisimman syvät ja suorat vaot yksisiipistä auraa käyttäen. Arvosteluun vaikuttavat vaon suoruuden, syvyyden ja leveyden lisäksi myös enimmäisaika, jota ei tulisi ylittää.
Katso video parikynnöstä


Veto

Vetoluokissa valjakko vetää 60 metrin matkan kuormaa, jonka paino vaihtelee 400 kilogrammasta 900 kilogrammaan. Vetokilpailuissa testataan nimenomaan hevosen voima eli kuinka pitkän matkaa hevonen jaksaa vetää määrätyn kokoista kuormaa. Ensimmäiset kaksi porrasta vedetään alkupainoilla, jonka jälkeen pidetään tauko. Tauon aikana kuormaa lisätään aina 50 kg kerrallaan. Enimmäisvetomatka on 350 m.
Katso video parivaljakkovedosta


Juoksukoe

Juoksukokeet ajetaan muutaman hevosen (max. 5 hevosta/ryhmä) ryhmälähtöinä hiitti- tai valmennuskärryillä, mahdollisesti myös kieseillä. Juostavana matkana on 1000 metrin hiekkarata. Juoksukoeluokkiin voi osallistua ainoastaan suomenhevoset, dölet sekä pohjoisruotsinhevoset.
Juoksukokeessa valjakko voidaan hylätä liioista laukoista (neljä kertaa - hll), maalilaukasta (hml) tai keskeyttämisestä (k). Jos hevosen suoritus hylätään hevonen saa nolla pistettä. Tuloksiin merkitään aika (vain jos hylätään maalilaukasta) ja pistemäärä tai syy hylkäykseen (hll/hml/k)!

Juoksuaika (min) - Pisteet
2.21 tai yli - 1 p.
2.11 - 2.20 - 2 p.
2.01 - 2.10 - 3 p.
1.51 - 2.00 - 4 p.
1.50 tai alle - 5 p.


Käyntikoe (max. 6 p.)

Käyntikokeessa ajetaan työkärryillä nettokuorman ollessa 500 kg. Luokassa arvostellaan käynnin puhtautta, ja valjakon olisi myös pysyttävä enimmäisajan sisällä. Käveltävä matka on 500 metrinen suora. Hevosen suoritus hylätään jos se riikkoo käynnin neljä kertaa. Tuloksiin merkitään aika ja pistemäärä tai syy hylkäykseen.

Käyntiaika (min) - Pisteet
9.11 tai yli - 1 p.
8.51 - 9.10 - 2 p.
8.31 - 8.50 - 3 p.
8.11 - 8.30 - 4 p.
7.51 - 8.10 - 5 p.
7.50 tai alle - 6 p.