Arvostelu ja osallistumisrajoitukset

Laatuarvostelussa arvostelemme ratsuponit yksilöllisesti rakenteen, luonnekuvauksen, kilpailumenestyksen, suvun, aikaisempien arvonimien sekä valmennusten/päiväkirjamerkintöjen perusteella. Ponit keräävät jokaiselta äskettäin mainitulta saralta tietyn määrän pisteitä, ja niiden perusteella se palkitaan RPL-I, RPL-II tai RPL-III-palkinnolla.

  Osallistuakseen laatuarvosteluun, tulee ponin olla...
  ... puhtaasti polveutuva ratsuponi
  ... vähintään 5-vuotias
  ... elossa
  ... valmis arvosteltavaksi

Osa-alueet ja pisteet

1. osa - rakenne, enintään 10p.
2. osa - luonnekuvaus, enintään 13p.
3. osa - kilpailumenestys, enintään 15p.
4. osa - suku, enintään 15p.
5. osa - arvonimet ja laatuarvostelupalkinnot, enintään 5p.
6. osa - päiväkirja, enintään 7p.
Lisäpisteet, enintään 5p.
Maksimipisteet 65p. + lisäpisteet

1. osa - rakenne, enintään 10p.

Rakennearvostelussa arvioidaan ratsuponin rotu- ja sukupuolileima, runko, jalat, pää ja kaula, sekä yleisilme olemassa olevista kuvista (rakenne tai ratsastus, myös piirretyt). Rakennearvostelun suorittaa kaksi tuomaria, jotka antavat arvosteltavalleen pisteitä 0-5. Kummankin tuomarin tuomaroitua lasketaan annetut pisteet yhteen ja tämä summa määrittää lopulliset rakennepisteet.

2. osa - luonnekuvaus, enintään 13p.

Luonnearvostelussa ei arvostella luonteen pituutta vaan sen sisältöä. Tuomari pisteyttää luonteen oikeinkirjoituksen, kirjoitusasun ja persoonallisuuden mukaan, antaen pisteitä 0-10. Luonteesta tulee selvitä ponin käyttäytyminen hoidettaessa, ratsastettaessa ja kilpailutilanteessa. Jonkin kohdan puuttumisesta rokotetaan 0,5 pistettä. Jos luonne on ponin omistajan itse kirjoittama, saa arvosteltava kolme (3) lisäpistettä.

3. osa - kilpailumenestys, enintään 15p.

Ilmoittautuessaan ponin omistaja päättää, arvostellaanko ponin kilpailumenestys tavallisista vai porrastetuista kilpailuista. Myös porrastettuja kisannut poni voidaan arvostella tavallisten kisojen mukaan, tällöin sijoitukset tulee olla tavalliseen tapaan merkitty ponin omille sivuille.

Tavalliset arvontakisat
Ratsuponin kilpailumenestys arvioidaan sen saavuttamista sijoituksista. Poni saa pisteitä 0,5 jokaisesta sivuille listatusta sijoituksesta. Maksimipistemäärä on 15, johon riittää 30 sijoitusta. Kilpailuiden lajeilla tai ponin painotuslajilla ei ole pisteiden kertymisen kannalta merkitystä.

Porrastetut kilpailut - lisätty 27.8.2014
Porrastettujen kilpailujen pisteytyksessä on hyödynnetty tämän sivun ohjeita.

Porrastettuja kilpailuja kilpailevilla verrataan ominaisuuspistemäärää rekisterisivulla ponin omilla sivuilla ilmoitettuun koulutustasoon. Ominaisuuspisteiden maksimit katsotaan alla olevasta taulukosta sen lajin kohdalta, missä on ponin ilmoitettu korkein koulutustaso. Kaikki ominaisuuspisteet otetaan huomioon, koska tavallisiakin kilpailuja kilpailleilla otetaan huomioon kaikki lajit painotuksesta riippumatta.

Kisapisteet lasketaan kaavalla
15 * ([Ominaisuuspisteet rekisterisivulla]/[Ominaisuuspisteiden maksimi]) = ponin kilpailupisteet (max. 15p., pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen)

KOULU ESTE KENTTÄ VALJAKKO Ominaisuuspisteet max. per ominaisuus
Vaikea valjakko 5600
130cm Vaativa valjakko 3800
120cm 3000
VaB 110cm CIC2 2400
HeA 100cm CIC1 1800
Noviisi valjakko 1400
HeC, KN Special,
HeB
80cm, 90cm Aloittelija, Harraste,
Tutustumis, Helppo
1000
HeD 40cm, 60cm 600

Näytä esimerkit

Laukkaponit

Ponilla tulee olla vähintään 4 starttia, jotta se saa pisteitä kilpailut osiosta!

Voittoprosentti - max. 6p
- leikisti ulkomailla juostut tekaistut startit eivät kerrytä pisteitä
alle 5% - 0p.
6-12.9% - 1p.
13-21.9% - 2p.
22-48.9% - 3p.
49-61.9% - 4p.
62-70.9% - 5p.
yli 71% - 6p.

Sijoitusprosentti - max. 4p
- leikisti ulkomailla juostut tekaistut startit eivät kerrytä pisteitä
alle 24% - 0p.
25-48.9% - 1p.
49-76.9% - 2p.
77-90.9% - 3p.
yli 91% - 4p.

Voittosumma -max. 5p
- Kokonaisvoittosumma jaetaan kaikkien starttien lukumäärällä, jotta saadaan keskimääräinen voittosumma. Esim. 28 000v€ : 8 = 3500v€ / 2p
alle 2500e - 0p.
2500-3499e - 1p.
3500-4499e - 2p.
4500-5500e - 3p.
yli 5500e - 5p.

4. osa - suku, enintään 15p.

Ratsuponin suvusta arvostellaan kilpailu- ja muu menestys pisteyttäen vain vanhemmat (ensimmäinen polvi) maksimissaan kymmeneen (10) pisteeseen. Pisteitä menestyksestä jaetaan seuraavanlaisesti:

- 1p./10 sijoitusta
- KTK-palkinto 0,5p./vanhempi
- Näyttelyarvonimet 0,5p./arvonimi/vanhempi
- Lajilaatuarvostelupalkinnot (ERJ, KRJ, KERJ, VVJ, ERL, KRL, KERL) ja Yleislaatuarvostelun palkinto 0,5p./palkinto/vanhempi
- RPL-palkinto 1p./vanhempi

Loput 5 pistettä tuomari jakaa omien mieltymystensä mukaan (pidempisukuisille sukulaisten menestyksen mukaan, lyhyempisukuisille sukuselvityksen mukaan). Suvuttomat hevoset saavat pisteitä 0-15 sukuselvityksen mukaan.

Selvennys kadonneiden sukulaisten osalta
Jos suvulliselta ponilta on kadonnut sukulainen, joka on kuitenkin joskus ollut virtuaalimaailmassa, voi pisteitä kerryttää hieman sukuselvityksellä. Esim: Ponin isä on kadonnut kokonaan, sivuja ei enää ole olemassa. Tällöin pisteitä voi kerryttää kirjoittamalla isästä sukuselvityksen. Nämä pisteet kuuluvat tuomarin harkinnan varaisiin 5 pisteeseen.

5. osa - arvonimet ja laatuarvostelupalkinnot, enintään 5p.

Arvosteltavalle jaetaan pisteitä saavutuksista muissa laatuarvosteluissa ja tilaisuuksissa seuraavanlaisesti:
- ERJ, KRJ, KERJ, VVJ, ERL, KRL, KERL -laatuarvostelun I-palkinto 2p., II-palkinto 1p. ja III-palkinto 0,5p.
- YLA1-palkinto 2p., YLA2-palkinto 1p., YLA3-palkinto 0,5p.
- KTK-I 2p., KTK-II 1p., KTK-III 0,5p.
- 1p. per näyttelypalkinto (Ch-NV, Ch-M, Ch-R, Ch, VIR MVA, FF, Fn, VIP MVA, VSN:n palkinnot)

6. osa - päiväkirja, enintään 7p.

Pisteitä jaetaan jokaisesta päiväkirjamerkinnästä ja valmennuksesta 1 piste, mikäli merkintä on vähintään neljä virkettä pitkä (7 valmennusta/päiväkirjamerkintää = 7p).

Lisäpisteet, enintään 5p.

Edellä mainittujen osa-alueiden pisteitä voidaan täydentää lisäpisteillä. Lisäpisteitä saa:
- tuotoskisoissa sijoittuminen, 0,25p./sijoitus tuotoksen on löydyttävä ponin sivuilta tai yhden linkin takaa etsimättä
- ylimääräiset päiväkirjamerkinnät ja valmennukset, vähintään neljä virkettä pitkä, 0,5p./merkintä
- monipuoliset kuvat 0,5p. esim. ratsastus + rakenne / rakenne + tarhailu
- käyttäjäystävälliset, siistit sivut 0,5p.
- tuomarin harkinta*, 0-2p.
Tuomari harkitsee, ansaitseeko poni kilpailu- tai muun menestyksensä, sukunsa tai jälkeläistensä puolesta erityismaininnan.

Laukkaponeilla G1-sijoituksista on mahdollisuus saada ns. korvaavia pisteitä 5 pisteeseen asti. Nämä pisteet voivat korvata esimerkiksi suvusta saatuja pisteitä mikäli poni on saanut alle 20% mahdollisista pisteistä.
Esim. 2,5p + 3 G1-sijoitusta = 5,5p Laura (ylläpito) hoitaa näiden pisteiden laskun ellei erikseen mainita.

Lopulliset pisteet, enintään 65p. + lisäpisteet 5p. = 70p.

Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja saadaan lopullinen pistetulos, jonka mukaan poni palkitaan. Palkinnot jaetaan seuraavasti:
  RPL-I palkinto - 60,01- pistettä : erinomainen rotunsa edustaja
  RPL-II palkinto - 50-60 pistettä : hyvä rotunsa edustaja
  RPL-III palkinto - 31-49,99 pistettä : kohtalainen rotunsa edustaja
  ei palkintoa - 0-30,99 pistettä : heikko rotunsa edustaja
  Rajoja tarkennettu 3.11.2014

Tuomarit ja tuomarointi

Laatuarvostelussa on arvosteltavia osioita yhteensä kuusi ja jokaista osiota hoitaa erillinen tuomari. Varatuomarit tuomaroivat, mikäli joku tuomareista sattuu olemaan lomalla tai muuten vain tuomarointikyvyttömänä. Tästä poikkeustilasta ilmoitetaan kutsussa tarkemmin.

1 osa (rakenne) Peppi S. & Miia Maria
2 osa (luonnekuvaus) PAIKKA VAPAANA
3 osa (kilpailumenestys) Miivi
4 osa (suku) Tea
5 osa (arvonimet ja palkinnot) PAIKKA VAPAANA
6 osa (päiväkirja) Miltsu
# (lisäpisteet) Frida

Kokonaispisteiden laskun hoitaa Kirsiina, ellei toisin ilmoiteta.

Varatuomarit: Kirsiina S., Laura K., weem, Miia Maria, Daivive, Essis (rakenne), Nora (arvonimet ja palkinnot)

Tuomarointi

Jokaisen tuomarin tulee hoitaa tuomarointi tilaisuuspäivään mennessä. Tuomaroinnin saa aloittaa heti ensimmäisen arvioitavan ilmoittautuessa tilaisuuteen. Mikäli et pysty tuomaroimaan jossain tilaisuudessa, ilmoitathan siitä sähköpostitse ylläpidolle, jotta osuudellesi löydetään ajoissa korvaaja. Lisätietoja tuomaroinnista voi kysellä myös sähköpostitse. Mikäli sinulla on kommentoitavaa jostain tuomarointiin liittyvästä, ota joko yhteyttä tuomariin, joka on mielestäsi toiminut väärin, tai ylläpitoon, joka vie asian eteenpäin.