Ratsuponi on ponityyppi, joka alun perin kehitettiin Iso-Britanniassa ja jota nykyään jalostetaan eri puolilla maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Australiassa. Tavoitteena on hyväluonteinen, hyvärakenteinen ja kaunis poni, joka menestyy ratsastuskilpailuissa. Jalostus on hyvin tavoitteellista, harkittua ja säänneltyäkin, sillä ratsuponeilla on tarkat vaatimukset jotta se voitaisiin hyväksyä ratsuponirekisteriin. Ratsuponissa tulee olla vähintään 25% poniverta. Ratsuponin sivuilla tulee olla selvitettynä sukulaiset puhdasrotuisiin yksilöihin saakka!

Poniveriprosentin laskeminen on helppoa, periaatteessa samanlaista kuin keskiarvon laskeminen. Isän ja emän prosentit lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Esimerkiksi isäorii englantilainen täysiverinen (0%) sekä emätamma newforestinponi (100%). (0 + 100) / 2, eli varsan poniveriprosentti on 50. Puoliveriset ja täysiveriset ovat 0%, ponirodut puolestaan 100%.
Älä pelkää kysyä apua! VRPY:n ylläpito auttaa mielellään prosenttien laskemisessa.


Ratsuponiohjelman mukaisessa jalostuksessa ensimmäisen polven risteytyksessä yhdistetään jalostusohjesäännön mukainen poni ja hevonen (poikkeuksena pfs). Toisen polven risteytyksessä käytetään edellä mainittua risteytystä ja rotuponia, hevosta tai ratsuponia. Kolmannen polven risteytyksessä on oltava vähintään 25 prosenttia poniverta

Ratsuponien värejä ei juuri rajoiteta, eikä niille ole määrätty tarkkaa mittarajaa, mieluiten niiden tulisi kuitenkin olla säkäkorkeudeltaan lähelle 148 cm eli juuri hevos- ja ponikoon välimaastosta. Ratsuponien tulee olla rakenteeltaan jaloja, sopusuhtaisia ja ryhdikkäitä. Askelten tulisi olla tarmokkaat, tahdikkaat, irtonaiset ja kevyet. Ratsuponit ovat luonteeltaan rohkeita, helposti käsiteltäviä, luotettavia ja yhteistyöhaluisia. Kuitenkin jokainen poni on oma yksilönsä ja pieniä luonne-eroavaisuuksia esiintyy. Jalostukseen tulisi luonnollisesti valita hyväluontoisia ja -rakenteisia poneja. Suorituskykyyn kiinnitetään jalostuksessa erityistä huomiota.

Virtuaalimaailmaan on myös kehittynyt aikojen saatossa oma ratsuponi, Virtuaalinen ratsuponi, eli vrp. Virtuaalinen ratsuponi on periaatteessa sama kuin suomalainen ratsuponi, mutta VRP:n jalostukseen sallittua rotukantaa on vielä hieman laajennettu. Virtuaalisista ratsuponeista löydät erinomaisen kuvaavan tekstin täältä!

Eri maiden ratsuponit & niiden polveutuminen

Alla on listattuna yleisimmät virtuaalimaailmassa näkyvät ratsuponityypit. Eri maiden ratsuponityyppejä on paljon ja jos listalta puuttuu tyyppi, joka on itsellesi tärkeä, voit laittaa asiasta yläpidolle sähköpostia, jolloin tyyppi lisätään listaan. Myös korjauksia koskien alla olevia tietoja saa laittaa ylläpidon sähköpostiin!

British Riding Pony = Brittiläinen ratsuponi (BRP)

Poni ei saa ylittää 153cm säkäkorkeutta. Jalostettaessa Brittiläistä ratsuponia, tulee kantarotuina käyttää brittiläisiä mountain ja moorland-poneja, joita risteytetään täysiverihevosten (xx, x ja ox) kanssa. Toivottavinta BRP'n jalostuksessa olisi käyttää kantaponina welshrotuja ja -risteytyksiä. Kirjava väri ei ole sallittu!

 • M&M-rodut:
  • Connemaranponi
  • Welshit (sektiot A-D)
  • NWR (lue lisää)
  • Exmoorinponi
  • Dartmoorinponi
  • Newforestinponi
  • Dalesponi
  • Fellponi
  • Ylämaanponi

Canadian Sport Pony = Kanadalainen ratsuponi

Kanadalainen ratsuponi on monipuolinen urheiluponi, jonka jalostukseen voi käyttää useita eri poni- ja hevosrotuja. Poni saa olla korkeintaan 150cm korkea, mutta tätäkin korkeammat voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä käytettäväksi jalostuksessa.

 • Jalostukseen hyväksytyt hevosrodut:
  • Eurooppalaiset puoliveriset: holst, westf, hann, hwb, kwpn, swb, old, bwb, trak
  • Täysiveriset ( xx, ox, x)

 • Jalostukseen sallitut ponirodut:
  • Welshit (sektiot A-D)
  • Connemaranponi
  • Newforestinponi
  • Exmoorinponi
  • Dartmoorinponi
  • Amerikanshetlanninponi
  • Brittiläinen, ranskalainen, saksalainen ja amerikkalainen ratsuponi
  • Muut ulkomaiset ratsuponit jotka polveutuvat kanadalaisen jalostusohjelman mukaan

Seuraavia rotuja saa esiintyä korkeintaan 1/16 jalostukseen hyväksyttyjen rotujen edustajissa:
* quarter, POA, appaloosa, paint, kanadanhevonen, morganinhevonen, saddlebred, askellajirodut, kylmäveriset (työ)hevoset (ei irlannintyöhevonen), lämminverinen, nvh, isl, hafl, fri, lipizza, andalusialainen, lusitano, ic, bashkir curly, risteytys- tai tilastohevonen

Lähde: http://www.sportponycanada.com/breeddefinition.html

Dansk Sports Pony = Tanskalainen ratsuponi (DSP)

Tanskalaisen ratsuponin värejä tai säkäkorkeutta ei ole rajoitettu. Herasilmäisiä oreja ei kuitenkaan toivota käytettävän jalostuksessa. Ponin tulee olla rakenteeltaan jalo ja sopusuhtainen.

 • Jalostukseen sallitut hevosrodut:
  • KWPN
  • Trakehner
  • Shagya-arabi
  • Angloarabi
  • Arabialainen täysiverinen
  • Englantilainen täysiverinen
  • Knabstrup (lisätty harrastajien toiveesta)

* Hollantilainen ratsuponi on hyväksytty jalostukseen. Sen suvussa saa silloin olla vain rotuja, jotka ovat hyväksyttyjä jo ennestään tanskalaisen ratsuponin jalostukseen.

Lähde: Dansk Sports Ponyavl

Deutches Reitpony = Saksalainen ratsuponi (DRP)

Saksalainen ratsuponi on yksi yleisimpiä ratsuponityyppejä. Sen jalostamiseen voi käyttää hyvin montaa eri poni- ja hevosrotua. Saksalaisen ratsuponin säkäkorkeuden tulisi olla 138cm ja 148cm välillä. Monipuolisen rotukaavan ansiosta saksalaiset ratsuponit kantavat muita tyyppejä herkemmin kirjavageeniä. Jalostukseen hyväksytyt rodut jaetaan kolmeen eri ryhmään:

 • Ryhmä II:
  • Connemaranponi
  • Dartmoorinponi
  • Lewitzer
  • Newforestinponi
  • Welshit (sektiot A-D)

 • Ryhmä III:
  • Arabialainen täysiverinen
  • Arabialainen puoliverinen
  • Angloarabialainen täysiverinen
  • Shagya-arabi
  • Englantilainen täysiverinen
  • Saksalaiset puoliverirodut / ei suositeltu (mm. hann, old, holst, brand, saksalainen ratsuhevonen, meckl, westf, trak)
  • Palomino (sks. yli 148cm)
  • Pinto (sks. yli 148cm)

 • Sallitut risteytykset:
  • Ryhmä I x Ryhmä I
  • Ryhmä I x Ryhmä II
  • Ryhmä I x Ryhmä III
  • Ryhmä II x Ryhmä I
  • Ryhmä II x Ryhmä II (kahden samanrotuisen risteyttäminen kielletty)
  • Ryhmä II x Ryhmä III
  • Ryhmä III x Ryhmä I
  • Ryhmä III x Ryhmä II

* Hollantilainen ratsuponi on hyväksytty jalostukseen. Sen suvussa saa silloin olla vain rotuja, jotka ovat hyväksyttyjä jo ennestään saksalaisen ratsuponin jalostukseen.
** Suomalainen ratsuponi on lisätty Ryhmä I:seen harrastajien toiveesta rajoituksin. Suomalaisen ratsuponin suvussa saa silloin olla vain rotuja, jotka ovat hyväksyttyjä jo ennestään saksalaisen ratsuponin jalostukseen.

Lähde: ? (damn)

Poney Français de Selle = Ranskalainen ratsuponi (PFS)

Ranskalainen ratsuponi saadaan aikaiseksi astuttamalla alkuperäsrotuinen (ariegenponi, pottockponi, landesinponi) tamma welsh, newforest, connemara tai arabialaisella orilla. Ensimmäisen polven (arieg/pottoc/landes x w/nf/conn/ox) tammat taasen on astutettu new forest, Selle Francais ja connemaraoreilla. Ranskalaisen ratsuponin rotumääritelmän mukainen säkäkorkeus liikkuu 125-148cm välillä. Kaikki värit sallittu!

Esimerkiksi

Ensimmäisen polven risteytys
Arabiori1 x ariegenponitamma1
pottockponitamma1
landesinponitamma1
= PFS1
Welshori1 x ariegenponitamma1
pottockponitamma1
landesinponitamma1
= PFS1
Connemaraori1 x ariegenponitamma1
pottockponitamma1
landesinponitamma1
= PFS1
Newforestori1 x ariegenponitamma1
pottockponitamma1
landesinponitamma1
= PFS1
Toisen polven risteytys
Selle Francais ori1 x PFS1 = PFS2
Connemaraori2 x PFS1 = PFS2
Newforestori2 x PFS1 = PFS2
Kolmannen polven risteytys
Arabiori2 x PFS2 = PFS3
Welshori2 x PFS2 = PFS3
Connemaraori3 x PFS2 = PFS3
Newforestori3 x PFS2 = PFS3
Selle Francais ori2 x PFS2 = PFS3

Suomalainen ratsuponi (SRP)

 • Suomalaisen ratsuponin jalostukseen hyväksytyt rodut:

* Käytettäessä hollantilaista ratsuponia jalostukseen, tulee suvussa olevien rotujen olla ennestään hyväksyttyjä suomalaisen ratsuponin jalostukseen (tai muiden ulkomaisten ratsuponien).

Svensk ridponny = Ruotsalainen ratsuponi (ASRP)

Alun perin ruotsalaisen ratsuponin jalostamiseen käytettiin connemaranponia, new forestinponia, gotlanninrussia, dartmoorinponeja sekä welsh D-sektion poneja risteytettynä puoliveristen kanssa. Myöhemmin jalostusohjelmaan on lisätty täysiveriset (xx, ox ja x), shagya-arabi sekä welsh sektiot A, B ja C. Ruotsalaisen ratsuponin rotumääritelmään sopiakseen, ei poni saa olla yli 148cm korkea. Kaikki värit sallittu paitsi albino ja cremello!

 • Jalostukseen sallitut rodut:
  • Welshit (kaikki)
  • Newforestinponi
  • Connemaranponi
  • Gotlanninruss
  • Dartmoorinponi
  • Täysiveriset (xx, ox ja x)
  • Kevyet puoliveriset
  • Shagya-arabi

WPB & NWR

Näistä welshristeytyksistä löydätte lisää tietoa Virtuaalisten Welshien Ystävien (polveutumissäännöt) sivuilta!

Norsk sportponni = Norjalainen ratsuponi (NSP)

Pääasiassa jalostukseen käytetään welshponeja ja dartmooreja, jotka risteytetään arabialaisen tai englantilaisen täysiverisen kanssa. Ensimmäisen polven risteytyksessä puhtaita ponirotuja ei saa risteyttää, vaan toisen vanhemman on oltava hevonen.
Kaikki värit ovat sallittuja, poislukien tuplavoikot.

 • Jalostukseen sallittavat hevosrodut:
  • Arabialainen täysiverinen
  • Angloarabialainen täysiverinen
  • Shagya-arabi
  • Englantilainen täysiverinen
  • Lämminveriset ratsuhevoset

Tamman säkäkorkeus ei saa ylittää 148cm ja orien säkäkorkeuden tulisi olla alle 155cm.

* Käytettäessä hollantilaista ratsuponia jalostukseen, tulee suvussa olevien rotujen olla ennestään hyväksyttyjä norjalaisen ratsuponin jalostukseen (tai muiden ulkomaisten ratsuponien).

Lähde Norsk Ponniavlsforening

Nederlands Rijpony met Arabisch bloed = Hollantilainen ratsuponi (NPA)

NPA on korkeintaan 148cm korkea ja siinä on vähintään 12,5% arabia. Rodut melko vapaasti käytössä. NRA on isompi muunnos - sen tulee olla vähintään 157cm korkea. Ei enää luetella ratsuponiksi!